Biuro Rachunkowe GOWA | Adres: ul. Gajowa 56/763-004 Tulce | Tel.: 504 052 856 | E-mail: annawawrzyniak@brgowa.pl
Jednoosobowa działalność gospodarcza - jak uniknąć wysokiego ZUS'u?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z odprowadzaniem co miesiąc składek do ZUS. Dla licznych przedsiębiorców – zwłaszcza posiadaczy niewielkich firm, które nie przynoszą znacznych dochodów, składki te stanowią olbrzymi koszt. Nic więc dziwnego, że wiele osób poszukuje możliwości zaoszczędzenia na składkach ZUS. Z jakich rozwiązań mogą legalnie skorzystać? Oto one!

Umowa o pracę

Jednym z najlepszych sposobów na obniżenie obciążeń ZUS jest połączenie działalności gospodarczej z etatem. Przedsiębiorca, który pracuje na etacie i otrzymuje przynajmniej minimalne wynagrodzenie, nie musi płacić składek ubezpieczenia społecznego z tytułu prowadzenia działalności. Do opłacenia pozostaje mu jedynie składka zdrowotna, którą w znacznej części może odliczyć od podatku dochodowego.

Umowa o pracę w kraju UE

Uniknąć płacenia składek ZUS przez jednoosobową firmę pozwala również posiadanie umowy o pracę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Popularnymi kierunkami podejmowanej w tym celu pracy są choćby Wielka Brytania, Litwa i Węgry. Pracujące w ten sposób osoby, które jednocześnie prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce, muszą być jednak gotowe na konieczność przedstawienia dowodów potwierdzających wykonywanie pracy za granicą.

Założenie spółki z o.o.

Na koniec, choć nie najmniej ważne, założenie spółki z o.o. Pozwala ona zaoszczędzić nie tylko na składkach odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale i na podatkach. Wspólnicy i członkowie zarządu spółki nie mają bowiem obowiązku odprowadzania składek ZUS z tytułu pełnionej funkcji. Przywilej ten nie dotyczy jednak jednoosobowych spółek. Przedsiębiorca będący jedynym wspólnikiem musi dokonać zgłoszenia siebie jako płatnika składek w ciągu 7 dni od rejestracji spółki. Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają także wspólnicy i członkowie zarządu wykonujący swoje funkcje na podstawie umów o pracę albo umów cywilnoprawnych. Należy także pamiętać, że przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę wymaga sporo formalności i wiąże się z początkowymi kosztami.