Biuro Rachunkowe GOWA | Adres: ul. Gajowa 56/763-004 Tulce | Tel.: 504 052 856 | E-mail: annawawrzyniak@brgowa.pl
Zmiany w prawie podatkowym w 2020 roku

2020 to kolejny rok dużych zmian dla polskich podatników oraz fiskusa. Podatnicy mogą spodziewać się zarówno pewnych ułatwień, jak też dalszych obciążeń w zakresie systemu podatkowego. Faktura tylko na podstawie paragonów z numerami NIP, jeden numer konta do rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz inne zmiany w podatku dochodowym dla przedsiębiorców i osób fizycznych to tylko niektóre nowości, jakie czekają nas w 2020 roku. Jakie najważniejsze zmiany w podatkach wchodzą w życie w 2020 roku, i jak się do nich przygotować?

Faktura tylko na podstawie paragonów z numerami NIP

Na początku 2020 roku zmieniły się zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów wydrukowanych z kasy fiskalnej. Od stycznia faktura będzie mogła zostać wystawiona tylko w przypadku, gdy na paragonie znajdzie się numer NIP nabywcy. Oznacza to, że nie będzie można generować faktur na podstawie przypadkowych paragonów. Wprowadzenie tej zasady podatkowej ma przeciwdziałać próbom wyłudzeń podatku VAT za pomocą paragonów pozostawionych przez innych klientów.

Za niestosowanie się do nowych reguł grożą dotkliwe sankcje. Wystawca faktury do paragonu, na którym nie znajduje się NIP, może zostać obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze. Sankcja taka może również zostać nałożona na nabywcę, który ujmie w ewidencji VAT fakturę wystawioną na podstawie paragonu niezawierającego NIP.

Przedsiębiorcy powinni więc pamiętać o podaniu numeru NIP przy zakupie, w innym razie sprzedawca odmówi wystawienia faktury.

Jeden numer konta do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Od 1 stycznia 2020 roku podatek PIT, CIT i VAT należy wpłacać do Urzędu Skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy. Na rachunek ten powinny także wpływać odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz kwoty wynikające z opłat za upomnienia.

Swój indywidualny mikrorachunek podatkowy przedsiębiorca może wygenerować na stronie podatki.gov.pl poprzez wpisanie numeru NIP. Jak podkreśla resort finansów, indywidualne numery rachunków podatkowych nadawane są każdemu podatnikowi w automatyczny sposób, dzięki czemu nie ma potrzeby składania wniosków. Korzystanie z mikrorachunku nie wiąże się też z żadnymi opłatami. Wystarczy sprawdzić numer rachunku w generatorze i wykorzystać podczas realizacji przelewu podatku dochodowego.

Wprowadzenie jednego konta ma umożliwić sprawniejszą obsługę płatności PIT, CIT i VAT, co z kolei ułatwi uzyskiwanie potrzebnych zaświadczeń, między innymi o niezaleganiu w podatkach.

Zwroty nadpłat realizowane będą na dotychczas obowiązujących zasadach, na przykład na ROR.

JPK_VAT i koniec deklaracji VAT-7

Od 2020 roku składane dotychczas deklaracje VAT zostaną zastąpione nowym plikiem JPK_VAT. Włączone zostaną do niego informacje z obecnych deklaracji VAT-7 (dla płatników VAT, którzy rozliczali się miesięcznie), VAT-7K (dla płatników VAT rozliczających się raz na kwartał) oraz VAT-27 (dotyczący transakcji, dla których podatnikiem jest nabywca, czyli takich, przy których podatek ze sprzedaży rozlicza nabywca).

Jeden plik ma uprościć rozliczenie z Urzędem Skarbowym, a także zmniejszyć obciążenia sprawozdawcze podatników VAT. Zniesiony zostanie tym samym obowiązek obsługi odrębnych plików, co zmniejszy koszty obsługi oraz pracochłonność wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez podatników VAT.

Obowiązki w zakresie przesyłania pliku JPK_VAT dla pierwszych podatników wejdą w życie 1 kwietnia. W pierwszej grupie znajdą się przedsiębiorstwa posiadające ponad 250 zatrudnionych osób oraz obroty przekraczające 50 mln euro lub 250 pracowników i sumę aktywów bilansu przekraczającą 43 mln euro. Dla pozostałych podatników zasady wchodzą w życie 1 lipca 2020 roku.

Błędne przygotowanie pliku JPK_VAT będzie wiązało się z karami administracyjnymi.

Nowa matryca VAT

Rok 2020 przynosi zmiany w postaci nowej matrycy VAT, która ma ułatwić podatnikom dokonywanie klasyfikacji towarów oraz ograniczyć problemy związane ze stosowaniem różnych stawek VAT do podobnych produktów. Nowa matryca VAT przyjmuje jedną stawkę dla wybranych kategorii produktów oraz rozbudowuje listę towarów objętych preferencyjnymi stawkami.

Wprowadzenie nowej matrycy będzie związane między innymi z obniżeniem stawek VAT na owoce tropikalne i cytrusowe, jak również produkty dla niemowląt i dzieci. Stawka VAT zostanie z kolei podwyższona w przypadku owoców morza i czasopism specjalistycznych.

Nowa matryca VAT stosowana będzie od 1 kwietnia 2020 roku. Wyjątek stanowią stawki VAT dotyczące wydawnictw książkowych i prasowych, które obowiązują od 1 listopada 2019 roku.

Uproszczenie matrycy stawek VAT ma zapewnić przejrzystość systemu oraz proste stosowanie przepisów w tym zakresie. W celu ułatwienia podatnikom stosowania przepisów dotyczących stawek VAT oraz zapewnienia odpowiedniej ochrony, wprowadzona została wiążąca informacja stawkowa (WIS). Przedsiębiorcy dzięki niej mają zyskać pewność odnośnie stosowania konkretnych stawek VAT. WIS zawiera opis towaru albo usługi, odpowiednią ich klasyfikację, jak też właściwą stawkę podatku VAT. WIS będzie określała klasyfikację towaru według CN, PKOB lub PKWiU.